PRIVAATSUSPOLIITIKA

Veebipoe www.pgl.ee isikuandmete vastutav töötleja on OÜ PGL (registrikood 14550454),
asukohaga 
Linnavere tee 3, Soinaste, Tartumaa, 61709.


MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE
Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;  kauba kohaletoimetamise aadress; pangakonto number; kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu); järelmaksuga seotud andmed (isikukood, töötatud aeg, tööandja, palga suurus, vajadusel pangakonto väljavõte); klienditoe andmed.


MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.  Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi). Järelmaksuga seotud andmeid töödeldakse kliendi järelmaksulepingu sõlmimiseks ning selle täitmiseks, sealhulgas kliendi maksevõime väljaselgitamiseks. Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.


ÕIGUSLIK ALUS
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.  Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine). Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks: turundus, teavitamine uutest toodetest ja kliendile huvipakkuvatest kampaaniatest.


VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE
Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.  Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress. Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks. Järelmaksuga seotud andmeid edastadakse teenusepakkjuale Holm Bank AS kliendi järelmaksulepingu sõlmimiseks ning selle täitmiseks. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks. Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastame volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.


TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS
Isikuandmeid hoitakse Microsoft Azure serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.  Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.


ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE
Isikuandmetega saab tutvuda klinditoe vahendusel.


NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE
Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.


SÄILITAMINE
Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, v.a juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.  Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.


KUSTUTAMINE
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise periood.


ÜLEKANDMINE
E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.


OTSETURUSTUSTEATED
E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.  Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel!


KÜPSISED
PGL veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsised on väikesemahulised tekstifailid, mis salvestatakse veebilehitseja vahendusel kliendi arvutisse või muusse seadmesse, millega klient veebilehte külastab (telefon, tahvelarvuti vms). Küpsiseid kasutatakse eelkõige eesmärgiga tagada veebilehekülgede parem toimine ning mugavam ja isikupärasem kasutuskogemus. Küpsised ei kogu andmeid ise kliendi seadmest ega salvesta isikuandmeid.  PGL veebilehe esmakordsel külastamisel teavitatakse klienti küpsiste kasutamisest. Veebilehe kasutamise jätkamisega klient kinnitab, et on nõustunud küpsiste kasutamisega. Küpsiste kasutamist on võimalik keelata, muutes veebilehitseja privaatsusseadeid. Kui keelata küpsiste kasutamine, võib juhtuda, et kõik veebilehe osad ei toimi korralikult. PGL veebilehel kasutatakse sessiooniküpsiseid ja püsiküpsiseid. Ajutised ehk sessiooniküpsised kustutatakse kasutaja seadmest pärast veebilehitseja sulgemist. Püsiküpsised salvestuvad seadmesse pärast veebilehitseja sulgemist ning säilivad kuni [2 aastat]. PGL veebilehel kasutatakse järgmist liiki küpsiseid: - Hädavajalikud küpsised, mis on vältimatult vajalikud veebilehe kasutamiseks või veebilehe teatud funktsioonide toimimiseks. - Analüütilised küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kui palju veebilehte külastatakse, kust külastajad veebilehel jõuavad jms. Nende abil kogutud teavet kasutame veebilehe kasutamisel tekkivate probleemide tuvastamiseks ning veebilehe kasutuskogemuse parandamiseks. - Kolmandate osapoolte küpsised. PGL veebilehega on seotud teatud sotsiaalmeedia kanalite (Facebook, Instagram) elemendid, mis jagavad meie veebilehele sotsiaalmeedia kanali sisu ning suudavad lugeda nende sotsiaalmeedia kanalite küpsiseid ja neid ka kliendi seadmesse salvestada. Nende küpsiste eesmärk võib olla sotsiaalmeedia kanalites esitatavate reklaamide isikupärastamine.


VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@pgl.ee; tel: +372 58 229 660).  Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).
Sinu ostukorv
Ühtegi toodet pole ostukorvis.

Vaata tooteid siit!

OTSIMOOTOR

Otsige tooteid nime, koodi, värvi või muu märksõna abil!